פוטנציומטר טרימר 50K

10 כולל מע"מ

פוטנציומטר טרימר 10K

במלאי