פוטנציומטר טרימר 2K

15 כולל מע"מ

פוטנציומטר טרימר 10K

במלאי