נגדים (Resistors)

באגף זה בחנות אפשר למצוא נגדים מסוגים שונים ובערכים שונים לפי בחירתכם. פוטנציומטרים ונגדים משתנים מסוגים שונים.