מטריצה חיבורים 25 נקודות

4 כולל מע"מ

מטריצת חיבורים קטנה

במלאי