שבב בקר PIC16F876A

25 כולל מע"מ

בקר PIC12F683

במלאי