כלי עבודה

כלי עבודה (Tools)
באגף זה בחנות אפשר למצוא כלי עבודה כמו מלחמים, בדיל ורב מודד